Grunnvannsforsyning til Faller gård.

Det var ønsket grunnvann for inntil 4 gårdsbruk. Sted for prøveboring i fjell ble tatt ut.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
HY-00289
Page number:
1
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Akershus