Grunnvannsforsyning til Engesland - området i Birkenes kommune.

Oversiktsbefaring med sikte på fellesvannverk for ca. 400 pe. Prøvegraving. Foreslått gravet brønn inntil videre ( utbygging ikke startet på befaringstidspunkt ).

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-77033
Page number:
4
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder