Grunnvannsforsyning til Brygghaug på Senja

Uttak av boreplasser for grunnvannsforsyning fra fjell til gårdsbruk og boliger i Brygghaugområdet. I området har en grensen mellom prekambriske gneiser og yngre, overskjøvne kalk- og glimmerskiferbergarter. De fleste boringer er ansatt i de overskjøvne lag, der forholdene synes nokså gunstige. Forekomstens koordinater: 33 0282 33 0382, 0383, 0384, 0282

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-80106
Page number:
4
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms