Grunnvannsforsyning til boligfelt

Det var ønsket grunnvannsforsyning til i alt 12 boliger. Boreplass ble tatt ut. Bergart er gneis.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-80067
Page number:
2
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Østfold