Grunnvannsforsyning til AKVAFORSK, Sunndalsøra, Møre og Romsdal. Forundersøkelser for brønn II og III.

NGU har utført forundersøkelser for brønn nr. II og III i grunnvannsanlegget til AKVAFORSK. Undersøkelsene har vist at området mellom brønn I og bolig- feltet oppstrøms for brønnen er gunstig for plassering av en evt. to nye grunnvannsbrønner. Boringene og testpumpingen har vist at massene består av sand, grus og noe stein ned til ca. 22 m. I hele dette profilet er vanngiverevnen god og vannanalysene indikerer en god vannkvalitet. Under 22 m-nivået øker innholdet av finstoff, massene blir tettere og vanngiverevnen går ned. Vannanalysene indikerer at innholdet av bl.a. jern øker under dette nivået.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
89.001
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport