Grunnvannsforsyning til 6 eiendommer (Trevatn, Reinsvoll)

Det var ønsket grunnvannsforsyning til 6 eiendommer. Boreplasser ble tatt ut. Bergart er gneis.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-78065
Page number:
2
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland