Grunnvannsforsyning til 3 boliger, Eidsberg.

Det var ønsket vann til 3 eneboliger. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er finkornet hyperitt.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-76058
Page number:
1
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Østfold