Grunnvannsforsyning til 2 hytter, Båstad

Det var ønsket grunnvannsforsyning til 2 hytter. Boreplass ble tatt ut. Bergart er sliregneis.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-76076
Page number:
1
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Østfold