Grunnvannsforsyning Sørli på Brandbu.

Uttak av borplasser i ordoviciske skiferbergarter gjennomsatt av intrusiv- ganger for grunnvannsforsyning til hytte. Forholdene synes gode.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-79080
Page number:
2
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland