Grunnvannsforsyning, Lunde gård.

Det var ønsket vann til 2 husholdninger og en del dyr. Boreplass for brønn i fjell ble tatt ut.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-74183
Page number:
2
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Østfold