Grunnvannsforsyning A L Felleskjerningen, Tretten

Det er i forbindelse med gjennomføringen av den nye E-6 over Moksadeltaet på Tretten gjennomført endel boringer i forbindelse med erstatning for gravede brønner. Mulighetene er gode med mektigheter av løsmaterialet registrert inntil 27 m over fjell.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
HY-00140
Page number:
3
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland