Grunnvannsforsyning, Kjølberg gård.

Gården er forsynt med grunnvann fra en borebrønn som gir for lite vann. Sted for ny boring i fjell ble tatt ut.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
HY-00059
Page number:
1
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Østfold