Grunnvannsforsyning, Gjerberg gård, Rakkestad.

Det var ønsket vann til et gårdsbruk. Sted for boring av brønn i fjell ble tatt ut.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
HY-00451
Page number:
1
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Østfold