Grunnvannsforsyning fra fjell ved Høvringen, Sel kommune, Oppland Resultater av prøveboring, anbefaling og videreføring. Foreløpig rapport utarbeidet for Sel kommune.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har vurdert mulighetene for grunnvanns- forsyning fra fjell for trre områder ved Høvringen, og prøveboret tre brønner. Kapasiteten til brønnene ble anslått under boringen til hhv. ca. 2000 l/time (1), ca. 1000 l/time (2) og mindre enn 500 l/time (3). Brønn nr. 3 ble der- etter sprengt, og NGU antar at kapasiteten har økt. Brønnene er boret i kvartsitt, og vannkvaliteten forventes å være god. NGU anbefaler at brønn nr. 1 og 2 knyttes sammen til et utjevningsbasseng og benyttes til forsyning av område 1. Brønn nr.3 kan antagelig forsyne område 2, men kapasiteten er ennå noe usikker. Prøvepumping av samtlige brønner, vannprøvetaking/-analysering og evt. sprengning av brønn nr. 1 og 2, vil bli gjort våren 1989.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
88.180
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland