Grunnvannsforsyning, Botnekilen, Kirkøy, Hvaler.

Det var ønsket grunnvann til et feriehjem. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut, men med stor fare for å få salt- holdig vann.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
HY-00467
Page number:
1
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Østfold