Grunnvannsforsyning, Borretomt, Kirkøy, Hvaler.

Det var planlagt et hyttefelt med i alt 80 hytter, og det var ønsket grunn- vannsforsyning til disse. To steder for brønnboring i fjell ble tatt ut.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
HY-00469
Page number:
1
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Østfold