Grunnvannsforsyning.

Det var ønsket vann til en husholdning og et drivhus. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er sliregneis og noe amfibolitt. Hovedstrøk nordøst - sydvest med ca. 70 grader fall mot sydøst.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-76320
Page number:
1
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Østfold