Grunnvannsanlegg - eksempler. GiN-veileder nr. 5

SKRIFTER
|
101
|
Forfattere
Ellingsen, Knut (red.)
Finsrud, Roar
|
Utgivelsesår
1990
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1990
Summary
Veileder nr. 5 behandler fire eksempler på grunnvannsanlegg og sammenlikninger av ulike alternative løsninger før grunnvann ble valgt. Eksemplene er valgt slik at de fleste aspekter ved kildealternativer basert på grunnvann er dekket.
Tilgjengelig
NGU-biblioteket