Grunnvannsalternativ Kilemoen, uttalelse fra N.G.U., utført sommeren 1974.

Beskriver undersøkelsene i forbindelse med en mulig framtidig grunnvannsforsyning fra løsavsetningene på Kilemoen. Vannverket skal dekke Ringerikes behov.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-74216
Page number:
80
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Buskerud