Grunnvannforsyning, Notodden komune

Grunnboring i forbindelse med grunnvannsforsyning. Områdene er lite egnet for grunnvannsuttak, for liten vannførende mektighet.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
HY-00160
Page number:
3
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Telemark