Grunnvann til glattkjøringsbane

Det var ønsket vann til en planlagt glattkjøringsbane. Boreplass ble tatt ut. Bergarten i området er gneis og amfibolitt.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-78024
Page number:
2
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Østfold