GRUNNVANN. Temakart med beskrivelse Østre Toten kommune, Oppland fylke

Temakartene og beskrivelsen er i første rekke rettet mot den kommunale og fylkeskokmmunale oversiktsplanleggingen, og gir bl.a. informasjon om; brønner i berggrunn og løsmasser, større grunnvannsforekomster i løsmasser, sprekker og forkastninger i berggrunnen og vanngiverevnen (kapasiteten) til berg- grunnen. Vann i løsmasser: Det er ikke registrert noen større forekomster. Vann i berggrunn: Grunnfjellsgneiser og perm-intrusiver (500-2000 l/t) opptrer i syd. Lenger nord er det skifer og tynne kalksteiner som har dårlig til middels vanngiverevne, og partier med tykke kalksteiner som er gode vann- givere. I skifer og kalkstein kan vannkvaliteten være dårlig.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
89.044
Page number:
16
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland