Grunnvann. Temakart med beskrivelse. Sør-Aurdal kommune, Oppland fylke

Temakartene og beskrivelsen er i første rekke rettet mot den kommunale og fylkeskommunale oversiktsplanleggingen, og gir bl.a. informasjon om: - brønner i berggrunn og løsmasser, større grunnvannsforekomster i løsmasser, sprekker og forkastninger i berggrunn og vanngiverevnen (kapasiteten) til berggrunnen. Vann i løsmasser: Det er påvist to større forekomster, hhv. ved Begna Bruk/ Buvasselva og Ospholt i Hedalen. Vannalalysene viser en god kvalitet ved Begna Bruk, mens vannkvaliteten ved Ospholt er forholdsvis dårlig. Vann i berggrunn: Gneiser og granitter (500-200 l/t) opptar størstedelen av kommunen. Finkornet granitt i Vassfar-området anses dårligere (0-500 l/t). Nord i kommunen opptrer kvartsitter (ca.2000 l/t) og fylitter (0-500 l/t). Vannkvaliteten er oftest god, utenom i mørke fylitter.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
89.040
Page number:
22
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland