GRUNNVANN. Temakart med beskrivelse Søndre Land kommune, Oppland fylke

Temakartene og beskrivelsen er i første rekke rettet mot den kommunale og fylkeskommunale oversiktsplanleggingen, og gir bl.a. informasjon om: brønner i berggrunn og løsmasse, større grunnvannsforekomster i løsmasser, sprekker og forkastninger i berggrunnen og vanngiverevnen (kapasiteten) til berggrunnen. Vann i løsmasser: Det er påvist fire større forekomster, hhv. ved Ånes, Husodden, Kristenstugu og Trevann. Vannkvaliteten er god. Vann i berggrunn: Grunnfjellsgneiser (500-2000 l/t) opptar størstedelen av kommunen. Nord i kommunen opptrer kvartsitter (over 2000 l/t), samt fylitt og skifer (omkring 500 l/t). Vannkvaliteten er oftest god, utenom mørke fylitter og skifre.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
89.043
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland