Grunnvann. Temakart med beskrivelse, Nesseby kommune, Finnmark fylke

Hydrogeologisk kartlegging er utført i Nesseby kommune. Det er flere muligheter for utnyttelse av grunnvann i løsmasser; Sirdagåppi, Nyborg og Nesseby. Muligheter for utnyttelse av grunnvann fra fjellbønner som vann- forsyning kan generelt karakteriseres som middels (500-2000 l/time pr. bor- hull).

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
88.098
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark