Grunnvann. Temakart med beskrivelse, Gran kommune, Oppland fylke

Temakartene og beskrivelsen er i første rekke rettet mot den kommunale og fylkeskommunale oversiktsplanleggingen, og gir bl.a. informasjon om : Brønner i berggrunn og løsmasse, større grunnvannsforekomster i løsmasser, sprekker og forkastninger i berggrunnen og berggrunnens vanngiverevne. Vann i løsmasser: En sonderboring antyder muligheter for større grunnvannsuttak ved Elvetangen, Grymyr. Vann i berggrunn: Grunnfjellsgneiser (500-2.000 l/t) opptrer i vest og nord. Sentralt i kom- munen er det skifer og kalksteiner, gjennomsatt av yngre gangbergarter. Der gangbergarter gjennomsetter kalkstein er forholdene gode for fjellboring. Lengst i øst opptrer unge dypbrgarter som vil gi kapasiteter omtrent som i gneisene.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
93.139
Page number:
28
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland