Grunnvann. Temakart med beskrivelse - Gjøvik kommune, Oppland fylke.

Temakartene og beskrivelsen er i første rekke rettet mot den kommunale og fylkeskommunale oversiktsplanleggingen, og gir bl.a. informasjon om: brønner i berggrunn og løsmasser, større grunnvannsforekomster i løsmasser, sprekker og forkastninger i berggrunn og vanngiverevnen (kapasiteten) til berggrunnen. Vann i løsmasser: Det er registrert en større foreomst ved Biri, men denne har høyt jerninnhold. Vann i berggrunn: Grunnfjellsgneiser (500-2000 l/t) opptrer lengst i syd. Forøvrig består fjellgrunnen av kvartsitt og sandstein (ofte mer enn 2000 l/t) i veksling med skifer og kalkstein (omkring 500 l/t). Lengst i sydøst er en tykk kalkstein og sandstein (ofte mer enn 2000 l/t). I skifer og kalkstein er vannkvaliteten ofte dårlig.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
89.046
Page number:
22
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland