Grunnvann. Temakart med beskrivelse. Etnedal kommune, Oppland fylke.

Temakartene og beskrivelsen er i første rekke rettet mot den kommunale og fylkeskommunale oversiktsplanleggingen, og gir bl.a. informasjon om: brønner i berggrunn og løsmasser, større grunnvannsforekomster i løsmasser, sprekker og forkastninger i berggrunnen og vanngiverevnen (kapasiteten) til berg- grunnen. Vann i løsmasser: Det er påvist en større forekomst ved Lundmoen. Vann- kvaliteten er god. Vann i berggrunn: Grunnfjellsgneiser (500-2000 l/t) opptrer i sydøst, og nordover forbi Bruflat. Lenger nord; og på sidene av dalen opptrer kvartsitt (ofte mer enn 2000 l/t) samt fylitt og skifer (0-500 l/t). Vannkvaliteten er oftest god utenom mørke fylitter og skifre.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
89.041
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland