Grunnvann. Temakart med beskrivelse, Berlevåg kommune, Finnmark

Det er utført en hydrogeologisk kartlegging i Berlevåg kommune. Det synes som om det er små muligheter for utnyttelse av grunnvann i løsmasser og fjell til større kommunal vannforsyning.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
88.093
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark