Grunnvann og grusressurser på Fremo - bidrag til konsekvensutredning

På oppdrag fra Melhus kommune har Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjennomgått eksisterende geologiske undersøkelser og sammenstilt geofysiske data fra Fremo-området. Melhus kommune har hatt behov for et bedre og helhetlig kunnskapsgrunnlag for samfunnsviktige verdier på Fremo som er nærmere omtalt i planprogram for konsekvensutredning og kommunedelplan Fremo. Hensikten har vært å gi en vurdering av ressursene av grunnvann, sand og grus på Fremoavsetningen og anbefalinger om hvordan disse ressursene best kan forvaltes og utnyttes. I dag utnyttes grunnvann og sand og grus på Fremo uten å være i direkte konflikt som geologiske ressurser. NGU har utarbeidet en anbefaling om hvordan forekomsten kan utnyttes videre både som grunnvann- og grusressurs. Fremoavsetningen har stort potensial innen begge ressursområder. Framtidig utnyttelse av forekomsten bør i størst mulig grad ta hensyn til begge ressurstyper, men dette krever en forvaltning av området som ikke forringer grunnvannskvalitet og samtidig sikrer tilgang på sand og grus.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2016.027
Page number:
27
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Melhus kommune - bistand konsekvensutredning
Prosjektnr:
337103