Grunnvann Leirflata, Bjølstadmoen og Faukstad.

Forundersøkelser i forbindelse med grunnvannsforsyning fra løsmasser på Bjølstadmo, Faukstad og Leirflata. Brukbare forhold på Bjølstadmo. Faukstad ikke bra, videre undersøkelser anbefalt med tyngre borutstyr. På Leirflata ble graving av brønn anbefalt.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
HY-00139
Page number:
8
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland