Grunnvann Kongsberg.

Undersøkelsesboringer på Bevertangen i forbindelse med utbygging av en grunnvannsforsyning til Kongsberg fra løsavsetningene ved Lågen. Undersøkelser også utført på Bikjen. Undersøkelsene er positive.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
HY-00169
Page number:
6
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Buskerud