Grunnvann i Vikna kommune.

Vikna kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for å bruke grunnvann som vannforsyning til de prioriterte stedene er vurdert med følgende resultat: Nordaunet, Drag, Setnøya og Borgan; mulig i både løsmasser og fjell, Lødding; mulig i løsmasser, Valaunet/Sundsvågen, Berg, Hunnestad og Tjønnsøya; mulig i fjell. Mange av de eksisterende fjellbrønner har gitt saltvann. Sjansen for grunn- vannsuttak med god kvalitet fra fjellbrønner anses størst ved Hunnestad, Tjønnsøya og Borgan, mens muligheten for grunnvannsuttak fra strandavsetninger bør undersøkes nærmere ved Nordaunet, Drag og Lødding.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
91.093
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport