Grunnvann i Træna kommune

Træna kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. kommunen har prioritert to steder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter antatt personforbruk på 350 liter/døgn. Muligheten for grunnvannsfor- syning til de prioriterte stedene klassifiseres i god, mulig og dårlig. For de prioriterte stedene i Træna kommune er konklusjonen: Sanna/Husøy: Mulig, Selvær: Dårlig. Ingen av områdene er befart.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
92.018
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland