Grunnvann i Solund kommune.

Solund kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Det er gjort en vurdering av grunnvannsmulighetene i Kolgrov, Hardbakke, Eide, Hersvik, Hjønnevåg og Ytreøy. Områdene er prioritert av Solund kommune, og vurderingene er gjort på grunnlag av skrivebordstudier av eksisterende materiale (kart, flyfoto, rapporter) og feltbefaring. I forhold til de vannbehov som Solund kommune har oppgitt, blir mulighetene for bruk av grunnvann til vannforsyning karakterisert slik: Kolgrov, Hardbakke og Hjønnevåg: dårlig Eide: god Hersvik og Ytreøy: mulig

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
91.086
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport