Grunnvann i Selje kommune.

Selje kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Det er gjort en vurdering av grunnvannsmulighetene i Selje, på Faltraket og på Kjøde. Områdene er prioritert av Selje kommune, og vurderingene er gjort på grunnlag av skrivebordstudier av eksisterende materiale (kart, flyfoto, rapporter). I forhold til de vannbehov som Selje kommune har oppgitt, blir mulighetene for bruk av grunnvann til vannforsyning karakterisert slik: Selje og Flatraken: dårlig (grunnvann i fjell og løsmasser). Kjøde: mulig (grunnvann i løsmasser og fjell).

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
91.089
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport