Grunnvann i Sømna kommune

Sømna kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunns- materiale. Kommunen har prioritert ett sted hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter antatt personforbruk på 350 liter/døgn. Muligheten for grunnvannsforsyning til det prioriterte stedet klassifiseres i henhold til god, mulig og dårlig. For det prioriterte stedet i Sømna kommune er konklusjonen: Kjørsvika: Mulig. Området er ikke befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunn- vann virkelig kan utnyttes til vannforsyning innen området.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
92.005
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland