Grunnvann i Risør kommune

Risør kommune har prioritert tre områder hvor muligheter for grunnvannsfor- syning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter/person/døgn. Risør kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. I Rapporten klassifiseres mulighetene for de prioriterte områdene som god, mulig og dårlig. Vurdering av grunnvannsmulighetene for de prioriterte områdene har gitt som resultat: Trollbergvik/Fie - dårlig, Røysland - mulig, Barmen - dårlig.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
92.059
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder