Grunnvann i Årdal kommune

Årdal kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Det er gjort en vurdering av grunnvannsmulighetene i Fardalen, Seimsdalen, Indre Ofredal og Utladalen. Områdene er prioritert av Årdal kommune, og vurderingene er gjort på grunnlag av skrivebordstudier av eksisterende materiale (kart, flyfoto, rapporter). I forhold til de vannbehov som Årdal kommune har oppgitt, blir mulighetene for bruk av grunnvann til vannforsyning karakterisert slik: Fardalen: mulig (grunnvann i fjell og løsmasser) Seimsdalen: mulig (grunnvann i fjell) Indre Ofredal: god (grunnvann i fjell) Utladalen: god (grunnvann i løsmasser)

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
91.088
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport