Grunnvann i Norge (GiN). Prosjektplan.

Rapporten presenterer en plan for prosjektet "Grunnvann i Norge". Prosjektet som ble igangsatt i 1989 og avsluttes i 1992 har som mål å skape grunnlag for en helhetlig strategi for forvaltning av grunnvann i Norge. Det vil bli opp- rettet et edb-register over norske grunnvannsforekomster. De fleste av landets kommuner vil motta en rapport over grunnvannsmuligheten i kommunen. Prosjektet er kostnadsberegnet til kr.18.104.000,- og utføres av NGU med støtte fra Miljøverndepartementet og Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
90.113
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport