Grunnvann i Nordreisa kommune.

Nordreisa er en A-kommune i programmet "Grunnvann i Norge". Dette innebærer at det er foretatt feltundersøkelser i kommunen. Rapporten konkluderer med at mulighetene for grunnvannvannsuttak fra løsmasser og fjell innen de prioriterte områdene er generelt gode.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
91.029
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms