Grunnvann i Luster kommune.

Luster kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Det er gjort en vurdering av grunnvannsmulighetene på Gjerde, Elvekrok og Indre Hafslo. Områdene er prioritert av Luster kommune, og vurderingene er gjort på grunnlag av skrivebordstudier av eksisterende materiale (kart, flyfoto, rapporter) og feltbefaring. I forhold til de vannbehov som Luster kommune har oppgitt, blir mulighetene for bruk av grunnvann til vannforsyning karakterisert slik: Gjerde: mulig (grunnvann i løsmasser) Elvekrok: mulig (grunnvann i løsmasser og fjell) Indre Hafslo: mulig (grunnvann i løsmasser).

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
91.092
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport