Grunnvann i Lillesand kommune

Lillesand kommune har prioritert fem områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter/person/døgn. Lillesand kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. I rapporten klassifiseres mulighetene for de prioriterte områdene som god, mulig og dårlig. Vurdering av grunnvannsmulighetene for de prioriterte om- rådene har gitt som resultat: Høvåg - mulig, Skottevik - mulig, Kjøpmannsvik mulig, Fjelldal - mulig, Sentralskolen/Hestad - mulig.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
92.052
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder