Grunnvann i Gulen kommune.

Gulen kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene i Eivindvik, Sande/Ånneland, Sløvåg, Byrknes, Brekke og Ytre Oppedal i Gulen kommune er vurdert på grunnlag av feltbefaring. Om- rådene er utpekt av Gulen kommune, og vurderingene av grunnvannsmulighetene er gjort i forhold til oppgitte vannbehov fra kommunen. Mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene er karakterisert slik: Eivindvik og Sløvåg: mulig (grunnvannsbrønner i fjell), Sande/Ånneland: god (grunnvannsbrønner i fjell), Byrknes: dårlig, Brekke og Ytre Oppedal: muli (grunnvann i løsmasser og fjell). Rapporten inneholder også en kort omtale av grunnvannsmulighetene generelt i kommunen, litteraturreferanser og referanser til tidligere grunnvanns- undersøkelser.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
91.058
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport