Grunnvann i Forsand kommune

Forsand kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene i Forsand, Helle og Meling er vurdert på grunnlag av feltbefaringer og tid- ligere undersøkelser i forhold til oppgitte behov fra kommunen. Vannbehovet er beregnet etter 250 liter/person pr. døgn. Alle de prioriterte områdene har, eller er i ferd med å få, tilfredstillende grunnvannsforsyning fra grunnvannsbrønner. Bruk av grunnvann i de prioriterte områdene er vurdert slik: Forsand God (grunnvannsbrønner i løsmasser). Helle: God (grunn- vannsbrønn i løsmasser). Meling: God (grunnvannsbrønner i fjell). Rapporten inneholder også en kort omtale av grunnvannsmulighetene generelt i kommunen.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
92.106
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Rogaland