Grunnvann i fjell. Vannforsyning til Mortensnes, Nesseby kommune.

Etter forespørsel fra Nesseby kommune har NGU utført en hydrogeologisk vurdering ved Mortensnes. Bergartene i området er sandstein, leirstein og tillitt med lag av sandstein og konglomerat. Tre borlokaliteter er tatt ut, og forventet vannmengde er 500-2000 l/time.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
89.064
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark