Grunnvann i fjell. Prøveboringer på Edøya, Smøla kommune.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ved Ind. Chr. F. Grøner A/S tatt ut flere borlokaliteter for prøveboringer på Edøya. NGU har utført tre av disse boringene, og anslått kapasitet er mindre enn 100 l/time. Kapasiteten ble forsøkt økt ved å sprenge i borhullene, men dette ga ingen vesentlig økning. Mulighetene for grunnvann i fjell på Edøya synes generelt dårlig. Imidlertid synes det å være muligheter for grunnvann i fjell som vannforsyning til enkelthus og små boligkonsentrasjoner.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
88.202
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport