Grunnvann i fjell - Hvalerprosjektet. Kapasitetsøkning ved hydraulisk trykking i borebrønner

Fem borehull som i utgangspunktet ga lite eller ikke noe vann er hydraulisk trykket. Mansjettplassering (dyp) er valgt ut fra borehullsloggene. Tre av brønnene, der leire antas å tette sprekkesonene ga moderat kapasitetsøkning. To brøn- ner som sannsynligvis ikke har leire på sprekkene ga god - meget god kapasi- tetsøkning. Det synes som sprekkeretningen parallelt med største spenning er gunstigst for boreresultatene, uten at det vites om "paleospenningene" eller "dagens spenninger" er avgjørende. Dette forsi de to har tilnærmet samme orientering på Kirkøy.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
94.058
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Østfold