Grunnvann i Fjaler kommune.

Fjaler kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Det er gjort en vurdering av grunnvannsmulighetene på Haugland, Flekke, Hellevik, Våge, Folkestad og Straumsnes. Områdene er prioritert av Fjaler kommune, og vurderingene er gjort på grunnlag av skrivebordstudier av eksisterende materiale (kart, flyfoto, rapporter) og feltbefaring. I forhold til de vannbehov som Fjaler kommune har oppgitt, blir mulighetene for bruk av grunnvann til vannforsyning karakterisert slik: Våge, Folkestad: god (grunnvann i fjell) Haugland, Flekke, Hellevik, Straumsnes: mulig (grunnvann i fjell).

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
91.090
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport