Grunnvann i Bergen, Os og Samnanger kommuner

Kommunene Bergen, Os og Samnanger er B-kommuner i GiN-prosjektet. Ingen av kommunene har prioritert områder der de ønsker å få vurdert grunnvannsmulighetene. Rapporten gir en kort omtale av grunnvannsmulighetene generelt i kommunen, basert på tilgjengelig geologisk kartmateriale. Det er en rekke grunnvannsforekomster i løsavsetninger som kan være verdifulle reservevannkilder for befolkningen i området. For å avklare om løsavsetningene er egnet til grunnvannsuttak, må det utføres nærmere undersøkelser.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
92.139
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Hordaland